Iskola 2015-2016

Ez történt 2016-ban

Visszatekintve az elmúlt néhány hónapra, elmondhatjuk, hogy egy mozgalmas, színes időszakot hagytunk magunk mögött.

Január 22-én A Magyar Kultúra Napján került megrendezésre a vers és prózamondó verseny iskolai fordulója. Az itt kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók képviselték iskolánkat a Tompa Mihály területi szavalóversenyen. Vers kategóriában Ilko Júlia, Ilko Anna és Kiss Lili, prózában pedig Blanár Ábel és Nagy Péter jeleskedtek.
A félévi bizonyítványosztás napját egy iskolai „Ki mit tud”-dal tettük, még emlékezetesebbé.
Februárban egy rendhagyó irodalmi óra keretén belül a Kassai Thália Színház művészei – név szerint: Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád megzenésített verseket adtak elő iskolánk tanulóinak, amibe aztán a gyerekek is szívesen bekapcsolódtak.
A Farsangot immár hagyományosan jelmezbállal zártuk, amelyen színes jelmezekbe öltözve rophatta a táncot iskolánk apraja, nagyja.
Március 8-án került megrendezésre Tőketerebesen a Pytagoriada nevű matematika verseny, amelyen iskolánkat Géresi Fanni és Kiss Lili képviselték és nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.
Március 9-én ellátogattunk a Kassai Thália Színházba ahol Gaál Tamás főszereplésével Az ördögbe című humoros, zenés gyermekelőadást láthattunk.
Ezt követte a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny járási fordulója, amelyen Kiss Lili, Blanár Ábel és Nagy Péter szerepeltek kiemelkedően. Blanár Ábel továbbjutott a kerületi versenyre, ami Szepsiben került megrendezésre és onnan bronzsávos minősítéssel tért haza.
Március 16-án szintén részt vehettünk egy rendhagyó irodalmi órán a Salgótarjáni Kerek-Perec Színház művészeinek köszönhetően.
Másnap, azaz március 17-én Húsvéti játszóházba invitáltuk a helyi óvodásokat, ahol a gyerekek húsvéti motívumokat rajzolhattak, festhettek, ki-ki kedve és képessége szerint.
A márciusi nyitott napon szintén kinyitottuk iskolánk kapuit a jövendőbeli elsősök és szüleik számára, hogy ilyen módon is betekintést nyerhessenek az iskolai életbe.
A TIT-Kalmár László Matematika verseny megyei fordulóján Géresi Fanni és Nagy Péter szintén sikeresen szerepeltek.
Április 22-én a Föld Napán játékos vetélkedővel hívtuk fel tanulóink figyelmét arra, hogy hogyan, mi módon kell óvnunk a Földet.
Május első vasárnapján gyermekeink kis kultúrműsorral kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak a helyi kultúrházban.
Májusban Mustármag bábcsoportunk Blanár Gabriella lelkésznő vezetésével ismét megmérettethette magát a Latorca-menti Tavasz nevű versenyen Királyhelmecen. Innen tovább jutva a Duna-menti Tavasz országos versenyen Dunaszerdahelyen aranysávos minősítést kaptak.
Májusban a Latorca-menti Tavasz nevű versennyel egyidőben zajlott az Ipolyi Arnold népmesemondó verseny, ahol Kiss Lili aranysávos, Blanár Ábel ezüstsávos és Furik András és Nagy Péter bronzsávos minősítést kaptak.
Furik András az Erdélyi János mesemondó versenyről a zsűri különdíját hozhatta haza.
Ugyanebben a hónapban az 1. és 2. osztályos tanulóinkkal Királyhelmecen megnéztük a Süsü a sárkány című meseelőadást és – összekötve a kellemeset a hasznossal – megtekintettünk egy képkiállítást a Városi Művelődési központban. Mindezt megkoronázva ellátogattunk a gyönyörűen felújított Városi könyvtárba, ahol gyermekeink kellemes környezetben forgathatták az érdeklődésüket felkeltő könyvek lapjait.
Lelkes szülők családi napot is szerveztek az iskolánkban közös sütés-főzéssel, ismerkedéssel, szórakozással, sporttal és persze ottalvással egybekötve. Aki részt vett az gazdagabb lett egy szép élménnyel, aki pedig kimaradt, az sajnálhatja.

Június 1.- természetesen Gyereknap a mi iskolánkon is. Sok színes játékkal, sporttal és persze ajándékkal próbáltunk gyerekeink kedvében járni.
Június elején tanulóink egy rendhagyó természetismereti órán bővíthették tudásukat a méhekkel kapcsolatosan, ugyan is egy apuka – Ilko Zsolt – volt olyan kedves és bemutatóval egybekötött előadást tartott a méhészetről, amit a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak és néztek.
Június 14 – 17-ig a 3. és 4. osztályos tanulóink természeti iskolában voltak a Sátoraljaújhely melletti Smaragdvölgyben. A gyerekek gyönyörű környezetben tanulhattak, szórakozhattak, bővíthették ismereteiket.
Az elmúlt évekhez képest iskolánk tanulói létszáma elég magas, így magasabb az állami támogatás is. Ennek köszönhetően nagyobb beruházásokat is meg tudunk valósítani. Mindkét osztályban lecseréltük a régi székeket és padokat. Megépült a filagória is az iskola udvarán és új bejárati kapu került a régi helyére.
Igyekszünk nemcsak a ránk bízott gyermekek tudását gyarapítani, hanem környezetünket is szebbé, esztétikusabbá tenni.
Természetesen mi magunk ehhez kevesek lennénk, ha nem állnának mögöttünk lelkes, segítőkész szülők, akiknek ezúton is köszönet és hála.
Azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy egy ilyen mozgalmas és izgalmas tanév után mindannyiunkra ránk fér egy kis pihenés, kikapcsolódás. Jómagam és az iskola dolgozói nevében kívánok kellemes nyári vakációt, tartalmas időtöltést gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.

Kalán Mária

„Azért vagy itt, hogy mindent láss.
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
Hogy az égbe szállj, nehogy porba hullj.”
﴾Kovács Ákos﴿

Tanévkezdésre 2015/2016

„… nincs fény árnyék nélkül és nincs árnyék fény nélkül. Ez így van rendjén, hisz így születik meg a teljesség az életünkben, mindennapjainkban”.

Iskolai létünk is e két jelenség viszonyától, mennyiségi és minőségi arányától válik szebbé, vonzóbbá, teljesebbé.

A 2015/2016 – os iskolai évkezdés kissé bizonytalanabb volt intézményünkben az előző évekhez viszonyítva. A megszokott pedagógus és diáklétszám bővülése bár örvendetes, de egyben nagyobb kihívást is jelent pedagógusnak, tanulónak egyaránt. Ebben az iskolai évben két új pedagógussal és 11 tanulóval növekedett létszámunk az elmúlt év szeptemberéhez mérten. Intézményünknek ebben az iskolai évben 38 tanulója van, akik két összevont osztályban tanulnak. A délutáni napközis foglalkozás is kétosztályossá vált. Örvendetes, hogy a környező településekről is egyre többen választják gyermekeik számára a mi iskolánkat. Ezúton is köszönjük mindazon szülőknek a bizalmat, akik a mi intézményünkre bízták gyermekeik elemi képzésének első lépéseit. Azt hiszem ez a bizalom egyben eddigi munkánk elismerésének is a mutatója. A ránk bízott kis életeket igyekszünk szakmai tudásunkkal, szeretetünkkel egész évben színvonalas, igényes oktatásban részesíteni. A kötelező tantárgyi követelmények elsajátítása mellett kulturális- és sportprogramokkal tesszük színesebbé, vonzóbbá az iskolai létet. Szakköri tevékenységeinket igyekszünk az elmúlt évekhez igazodóan folytatni, illetve igény szerint bővíteni. Ebben a tanévben a színjátszó- és irodalmi szakkör mellett sportkörrel is bővült lehetőségeink tárháza. Köszönet illeti ezért községünk lelkipásztorait, akik felvállalták ebben az iskolai évben is e szakkörök vezetését.

A szeptemberi tanévnyitón gyakran elhangzik, hogy az iskolánk egy olyan településen van, ahol a falu közössége, az Önkormányzat, az Egyház és az iskolai közösség egy akarattal dolgozik azon, hogy gyermekeink életébe minél több fényt és meleget adjon az élet minden napján. Tudjuk, hogy nagyon sok megvalósítandó cél és ötlet vár ránk ebben az iskolai évben is, melyek tanulóink tartalmas, igényes nevelését hivatottak gyarapítani, hisz:

„Mi vagyunk a Múlt és bennünk a Jövő…
a Mából születik a Holnapi erő…”

Asszonyi Zsuzsanna, igazgató

Comments are closed.