Egyházi Kórus

Református egyházunk énekkara 2006-ban alakult, a lelkésznőnk, Blanár Gabriella kezdeményezésére, aki megalakította a Kisgéresi Nőszövetséget, majd ennek keretein belül az énekkart. Egy novemberi istentiszteleten maradtunk néhányan a templomban és elkezdtünk tanulgatni egy kis éneket, az Ároni áldást. Akkor közel 30 nőtestvérünk ült még a padokban kíváncsian, hogy milyen is lesz a kóruspróba. Ekkor nem hittem volna, hogy 5 év múlva még ilyen lelkesen, egyre inkább fejlődve múködni fog ez a közösség. Majd megegyeztünk egy állandó időpontban, helyszínben és elkezdődtek a „hivatalos” próbák. 5 éve általában mindig10-12 taggal működünk. Vannak időszakok, amikor becsületesen járunk, énekelünk teljes odaadással, de van olyan is, amikor hetekig szinte megpihenni, lelkileg feltöltődni jövünk össze hétfőnként a parókián. Kórusunk általában egy-, kétszólamú énekeket, kánonokat, ill. ifjúsági énekeket énekel, utóbbiakat zongorakísérettel.  A kezdeti időszakban két kedves, fiatal lány kísért minket zongorán, Eszenyi Enikő és Eszenyi Ágnes. Ők azóta már Nyitrán tanulnak, így új kísérő után kellett néznünk. Tagjaink közt van Kovács Ibolya, akiről évekig nem is tudtuk, hogy milyen nagy tehetséggel és zenei háttérrel rendelkezik. Néhány hónapja „ültettük a zongorához”, azóta támaszkodunk rá, bátrabban keresgélünk tanulandó énekeket az egyszólamúak közt is, tudván, már van, aki kísérjen minket. Az Urat szolgáljuk különböző egyházi és naptári ill. családi ünnepeken. Rendszeres résztvevői vagyunk a Ladmóci Kórustatlálkozóknak. Idén első ízben vettünk részt a dobrai újévi koncerten és az örösben megrendezett jótékonysági koncerten. De énekeltünk már a szentesi és a semjéni gyülekezet tagjainak is és most már hagyományosan minden évben mi nyitjuk meg a kisgéresi falunapokat is. 2010-ben készült el az egyenruhánk, amiért a kisgéresi önkormányzatnak és a nőszövetségnek tartozunk hálával. 2010-ben nyertünk egy pályázatot, amelyet a Szlovákiai Református Egyház Zenei Osztályára nyújtottunk be. Az itt kapott összegből diktafont vásároltunk, valamint a zenés áhítatokat és a szakmai napot fedeztük belőle. A szakmai napokat Királyhelmecen szoktuk megtartani, amely során egész nap énekelünk, finomítjuk a már megtanult dalokat, vagy próbálunk elsajátítani egy-egy nehezebb művet. Eddigi alkalmakra a nagykaposi Barkó Zsuzsa kórusvezetőt hívtuk, hogy szakmailag fejlesszen, formáljon minket. Ezek a napok azon kívül, hogy sokat adnak zeneileg arra is kiválóak, hogy a közösséget formálják. Bátran mondhatom, hogy mi már egy jól összeszokott, egymást ismerő, bátorító, egymást szerető és elfogadó közösség lettünk az évek során. Átéltük már együtt a betegség, gyász szomorúságát, de a születés örömét is. Támogatói igyekeztünk lenni egymásnak eddig is és remélem, hogy még nagyon sokáig. Jó lenne utánpótlás, ha mások is kedvet kapnának arra, hogy ennek a közösségnek a tagjai legyenek, de hálát adhatunk az Úrnak, hogy van a kisgéresi gyülekezetben 13 asszony, akik ilyen lelkesen és időt, áldozatot nem sajnálva szolgálják az Urat. Adja a Jóisten, hogy még sokáig működjön ez az énekkar!

Szolgálatuk nagy részét gyülekezeti alkalmakon végzik: keresztelőkor, esküvő alkalmával, karácsonykor, március 15-én,  passiós áhitaton, falunapon, illetve idősek vasárnapján is igyekeznek meghittebbé, ünnepibbé tenni az együttléteket. A magyarországi Semjénben és az egyházmegyei kórustalálkozók alkalmával is rendszeresen dicsőítik az Urat. Isten kegyelméből, a Szőlőfürt citerazenekarral karöltve, a Debrecenben megvalósult Egység napján is felléphettek idén.

Tagjaink névsora:

Szoprán: Blanár Gabriella, Asszonyi Zsuzsa, Kovács Ibolya, Liska Etelka, Géresi Katalin, Feke Anita, Tóth Andrea

Alt: Kalán Mária, Sohajda Márta, Sohajda Gizella, Géresi Magdolna, Géresi Anita, Furik Mária

Kórusvezető: Furik Mária

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *